Роял Електроникс ООД

МОЛ СОФИЯ

МОЛ София

ЛОКАЦИЯ: ГР. СОФИЯ, БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" NO 101 МОЛ СОФИЯ

ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: М. АПРИЛ 2017 Г.

Инсталирана мощност: Qхл=61.6kW/Qот=67.3Kw
Брой вътрешни тела: 32
Тип вътрешни тела: четирипътни касети
Информация за проекта: Монтиране за допълнителна мощност в помещения / сграда, в която има работеща чилърна инсталация. Монтирани са 32 бр. четири пътни касети в помещение тип open spаce, 2 бр. високо стенни тела Mitsubishi Heavi Industry в сървърно помещение.

Този проект беше реализиран в рамките на 30 работни дни.


 

Външните тела са от серията на LG MULTI V S. Това са модели от Продуктовата гама MULTI V Mini на LG, която е предназначена предимно за жилищни сгради и малки офис сгради. Предимство на системата е по-ниската първоначална инвестиция съчетана с много добри технически параметри.

 

VRV Климатици ARNU120LSS0

Външно тяло 1: LG Multi V S ARUN100LSS0

Моделът от продуктовата линия на LG „Multi V Mini” на LG ARUN100LSS0 е с възможност за свързване на максимум 16 броя вътрешни тела. Това е търговска система, която може да се използва и в жилищни сгради. „Multi V Mini“ е предназначен да осигури на собственика предимствата на VRV системи, а именно по-ниски оперативни разходи на година при по-евтини първоначални инсталационни разходи.

модел: ARUN100LSS0
DC Inverter motor
Хладилен агент: Фреон R410A
Мощност на охлаждане Qхл=28.4kW; Nох=8.7 кW, EER=3.22
Отоплителна мощност Qот=30.6kW, No т=7.56 kW,COP=4.05
Захранване: 3/380-415 V с размери (1090x1,625x380); маса 144kg
Работен температурен диапазон на охлаждане: -5-43 градуса по Целзий
Работен температурен диапазон на отопление:-20-18 градуса по Целзий

 


 

VRV Климатици ARUN100LSS0

Външно тяло 2: LG Multi V S ARUN120LSS0

Моделът от продуктовата линия на LG „Multi V Mini” на LG ARUN120LSS0 е с възможност за свързване на максимум 20 броя вътрешни тела. Това е търговска система, която може да се използва и в жилищни сгради. „Multi V Mini“ е предназначен да осигури на собственика предимствата на VRV системи, а именно по-ниски оперативни разходи на година при по-евтини първоначални инсталационни разходи.

модел: ARUN120LSS0
DC Inverter motor
Хладилен агент: Фреон R410A
Мощност на охлаждане Qхл=33.6kW; Nох=10.5 кW, EER=3.20
Отоплителна мощност Qот=36.7kW, Noт=9.66 kW,COP=3.80
Захранване: 3/380-415 V с размери (1090x1,625x380); маса 144kg
Работен температурен диапазон на охлаждане: -5-43 градуса по Целзий
Работен температурен диапазон на отопление:-20-18 градуса по Целзий

 


 

Вътрешни Тела: LG, arnu 05/07/09/12/18 gtrc4 ТИП четирипътна касета. Вътрешните тела на LG , тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и open space пространства, както и във фоайета на хотели.

VRV Климатик ARNU05GTRC4

Вътрешни Тела: LG, ARNU05GTRC4 ТИП четирипътна касета

Вътрешните тела на LG ARNU05GTRC4, тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и фоайета с модерен интериор.

Модел: ARNU05GTRC4
Oхладителна мощност Qохл.=1.6kW
Oтоплителна мощност Qот.=1.8kW
Захранване: 1/220-240V
Размери (570x214x570)
Маса Маса 13.1 kg.
Декоративен панел PT-UQC
Размери (700x22x 700).

 


 

VRV Климатик ARNU07GTRC4

Вътрешни Тела: LG, ARNU07GTRC4 ТИП четирипътна касета

Вътрешните тела на LG ARNU07GTRC4, тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и фоайета с модерен интериор.

Модел: ARNU07GTRC4
Oхладителна мощност Qохл.=2.2kW
Oтоплителна мощност Qот.=2.5kW
Захранване: 1/220-240V
Размери (570x214x570)
Маса Маса 13.1 kg.
Декоративен панел PT-UQC
Размери (700x22x 700).

 


 

VRV Климатик ARNU09GTRC4

Вътрешни Тела: LG, ARNU09GTRC4 ТИП четирипътна касета

Вътрешните тела на LG ARNU09GTRC4, тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и фоайета с модерен интериор.

Модел: ARNU09GTRC4
Oхладителна мощност Qохл.=2.8kWkW
Oтоплителна мощност Qот.=3.2kW
Захранване: 1/220-240V
Размери (570x214x570)
Маса Маса 13.1 kg.
Декоративен панел PT-UQC
Размери (700x22x 700).

 


 

VRV Климатик ARNU12GTRC4

Вътрешни Тела: LG, ARNU12GTRC4 ТИП четирипътна касета

Вътрешните тела на LG ARNU12GTRC4, тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и фоайета с модерен интериор.

Модел: ARNU12GTRC4
Oхладителна мощност Qохл.=3.6kW
Oтоплителна мощност Qот.=4.0kW
Захранване: 1/220-240V
Размери (570x214x570)
Маса Маса 13.1 kg.
Декоративен панел PT-UQC
Размери (700x22x 700).

 


 

VRV Климатик ARNU18GTQC4

Вътрешни Тела: LG, ARNU18GTQC4 ТИП четирипътна касета

Вътрешните тела на LG ARNU18GTQC4, тип 4 WAY CASSETTE Multi V могат да бъдат инсталирани в офиси и фоайета с модерен интериор.

Модел: ARNU18GTQC4
Oхладителна мощност Qохл.=5.6kW
Oтоплителна мощност Qот.=6.3kW
Захранване: 1/220-240V
Размери (570x256x570)
Маса Маса 15.5kg.
Декоративен панел PT-UQC
Размери (700x22x 700).

 


 

Климатизация на сървърно помещение с климатици MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY Hiper Invertor модел SRK/SRC 50 ZMX-S. Моделът от продуктовата линия DIAMOND се отличава с изключително висока енергийна ефективност и надежност на оборудването за продължителна употреба. Функцията Auto Restart позволява да възстанови последните зададени настройки пред изключване на климатика заради спиране на захранването.

 

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRY Hiper Invertor модел SRK/SRC 50 ZMX-S .

Модел: SRK/SRC 50 ZMX-S
DC Inverter motor
Мощност на охлаждане Qхл=5.0 kW; Nох=1.3 кW, EER=3.85
Отоплителна мощност Qот=5.8 kW, No т=1.36 kW,COP=4.41
Захранване: 1/220-240V
Работен температурен диапазон на охлаждане: -15-46 градуса по Целзий
Работен температурен диапазон на отопление:-20-24 градуса по Целзий